You will work with the Learning and Development Lead and other Coordinators to accelerate the development of an inspiring Carer Development Programme based on the identified needs of tide’s carer members.  Along with the Carer Involvement Leads, you will deliver the Carer Development Programme initially in Wales and will work with the wider Learning and Development team to support the delivery of the programme across the UK. You will be responsible for capturing evidence of impact from those same groups of people.

Byddwch yn gweithio gyda’r Arweinydd Dysgu a Datblygu a Chydlynwyr eraill i fynd ati i greu Rhaglen Datblygu Gofalwyr yn seiliedig ar anghenion cydnabyddedig aelodau tide. Gyda’r Arweinwyr Cynnwys Gofalwyr, byddwch yn cyflwyno’r rhaglen yng Nghymru i ddechrau a byddwch yn gweithio gyda’r tîm Dysgu a Datblygu ehangach i gefnogi cyflwyno’r rhaglen ledled y DU. Byddwch yn gyfrifol am gasglu tystiolaeth o effaith gan y grwpiau hynny o bobl.


The job description, application form, guidance pack and monitoring form can be found below.

Learning and Development Coordinator (Wales) Job Description

Learning and Development Coordinator (Wales) Job Description - Welsh Version

Application Form

Guidance Notes

Equalities and Monitoring Form


Closing Date: 11th February 2019

Interviews will take place over two weeks from - 25th February to the 11th March 2019 

Dyddiad Cau pob swydd: 11 Chwefror 2019

Cynhelir cyfweliadau dros bythefnos rhwng - 25 Chwefror ac 11 Mawrth 2019  

Applicants should complete the application form, using the job description. Both the application form and monitoring form will need to be returned by the closing date to Pauline Burke by post or email. Please state which role you are applying for clearly on any correspondence. 

Send applications to:

Pauline Burke
The Life Story Network CIC and tide
LCVS Building 
151 Dale Street
Liverpool
L22AH
[email protected] 

For informal discussions regarding any of these posts, please contact Pauline Burke on 0151 237 2669 and you will be directed to the most appropriate member of the team.

I gael trafodaeth anffurfiol am unrhyw un o’r swyddi hyn, cysylltwch â Pauline Burke ar 0151 237 2669 neu drwy e-bost [email protected] ac fe’ch cyfeirir at aelod mwyaf addas y tîm.


Life Story Network is a fully registered Community Interest Company (CiC) in England and Wales under number 08567031.
Log in | Powered by White Fuse