Along with the National Carers Involvement Lead in Wales you will work in partnership with local and regional agencies across the health, social care and third sectors to identify carers and former carers of people with dementia, who want to influence change and make a real difference. As well as a geographical focus your role will have a specific thematic lead for tide. 

ochr yn ochr â’r Arweinwyr Cenedlaethol Cynnwys Gofalwyr yng Nghymru, Lloegr a’r Alban/Gogledd Iwerddon, byddwch yn gweithio mewn partneriaeth ag asiantaethau lleol a rhanbarthol ar draws y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol a’r trydydd sector ym mhob gwlad i adnabod gofalwyr a chyn ofalwyr pobl â dementia, sydd eisiau gweld newid a gwneud gwahaniaeth go iawn. Yn ogystal ag ardal ddaearyddol, bydd eich rôl yn ymdrin ag un o themâu penodol tide.

The job description, application form, guidance pack and monitoring form can be found below.

Carers Involvement Lead (Wales) Job Description

Carers Involvement Lead (Wales) Job Description (Welsh Version)

Application Form

Guidance Notes

Equalities and Monitoring Form


Closing Date: 11th February 2019

Interviews will take place over two weeks from - 25th February to the 11th March 2019 

Dyddiad Cau pob swydd: 11 Chwefror 2019

Cynhelir cyfweliadau dros bythefnos rhwng - 25 Chwefror ac 11 Mawrth 2019  


Applicants should complete the application form, using the job description. Both the application form and monitoring form will need to be returned by the closing date to Pauline Burke by post or email. Please state which role you are applying for clearly on any correspondence. 

Send applications to:

Pauline Burke
The Life Story Network CIC and tide
LCVS Building 
151 Dale Street
Liverpool
L22AH
[email protected] 

For informal discussions regarding any of these posts, please contact Pauline Burke on 0151 237 2669 and you will be directed to the most appropriate member of the team.

I gael trafodaeth anffurfiol am unrhyw un o’r swyddi hyn, cysylltwch â Pauline Burke ar 0151 237 2669 neu drwy e-bost [email protected] ac fe’ch cyfeirir at aelod mwyaf addas y tîm.Life Story Network is a fully registered Community Interest Company (CiC) in England and Wales under number 08567031.
Log in | Powered by White Fuse